top of page

Psykiske helsegevinster ved regelmessig trening

Regelmessig trening kan ha mange positive effekter på psykisk helse. Fysisk aktivitet kan bidra til å redusere symptomene på en rekke mentale helseproblemer som depresjon, angst og stress.


Først og fremst øker produksjonen av endorfiner ved trening, også kjent som "lykkehormoner". Disse hormonene kan hjelpe til med å redusere følelsen av stress og øke følelsen av velvære. Trening kan også øke søvnkvaliteten som igjen gjør at du kan føle deg mer opplagt og redusere symptomer på depresjon.


Vi får ofte en god mestringsfølelse og dermed en bedre selvtillit når vi ser fremgang i treningen. Dermed får en det ofte bedre med seg selv når en er fysisk aktiv.

Trening kan også bidra til å øke kognitiv funksjon. Fysisk aktivitet øker blodstrømmen til hjernen, noe som blant annet kan føre til bedre konsentrasjon og hukommelse.


I tillegg kan trening også bidra til å redusere symptomene på angst. Det kan hjelpe deg å føle deg mer avslappet og hjelpe deg å håndtere negative følelser og opplevelser på en mer positiv og hensiktsmessig måte.


Regelmessig trening kan være en viktig del av en helhetlig behandling for mentale helseproblemer, men det kan også være nødvendig med annen form for hjelp og støtte. Det er viktig å merke seg at utbyttet av trening kan variere fra person til person. Hør gjerne med legen din eller en treningsspesialist før du går i gang med et nytt treningsopplegg.


Som Helse-PT-er tar vi alltid en lang samtale med kundene våre før vi starter med oppfølgingen. Dette for å bli kjent og for å kartlegge alle sin situasjon og de ulike utfordringene den enkelte eventuelt måtte ha på best mulig måte først. Da kan vi lettere legge til rette for et riktig opplegg for den enkelte slik at alle fysiske og psykiske helsegevinster blir optimalisert.


Eirik Auran

Helse PT

Aktiv Treningssenter


eirik.auran@ptgruppen.no

bottom of page