top of page

Balanse og fallforebyggende trening

En av tre over 65 år og halvparten av de over 80 år opplever ett fall i året. Konsekvensene av å falle kan føre til brudd og tap av funksjonsevne. Som nasjon er også Norge i verdenstoppen når det gjelder benskjørhet som også vil øke sannsynligheten for brudd om et uhell skulle oppstå.

Balanse er en sammensetning av flere faktorer. Muskelstyrke, balanse og mobilitet.

Muskelstyrke vil gjøre deg i stand til å styrke deg opp, du reagerer raskere og er derfor i større grad i stand til å hente hente deg inn igjen. Du blir faktisk i stand til å reagere raskere og mer effektivt. Balanse er kroppens evne til holde seg stabil, opprettholde likevekten, samt motorisk kontroll. Kroppens samspill av muskler og romorientering hjelper deg å holde deg oppreist. Mobilitet handler om å i større grad være i stand til å bevege seg.

Hvordan skal vi så trene for å forebygge fall? Det viktigste som kan gjøres er å holde deg aktiv. Her er det del totale mengden som er det viktigste. Du trenger med andre ord ikke ha den høyeste intensiteten på det du gjør, men heller gjøre litt ekstra. Ytterligere gevinst får du av å bedrive med styrketrening, balansetrening eller annen vektbærende fysisk aktivitet. Spesielt viktig er det å trene muskulatur i hofter, kne og ankel, utfordre balanse stående og gående og også inkludere øvelser som utfordrer koordinasjonen din.

Hvorfor er det så viktig å gjøre disse tingene. Økt livskvalitet, redusert skrøpelighet, økt funksjonsevne og ikke minst økt selvstendighet i hverdagen. Dette er alle faktorer som i seg selv er verdt å jobbe det lille ekstra for, og den gode nyheten er at det ikke heler nødvendigvis er så mye som skal til for å gjøre den lille ekstra forskjellen. Komplikasjonene av fall kan også være store om du først skulle være så uheldig. Som følge av, primært fall, registreres det omlag 10.000 hoftebrudd årlig blant nordmenn. Av disse dør omlag en fjerdedel innen ett år. En kombinert plan for derfor å forhindre fall, men også å ha styrken til å hente seg inn igjen er derfor begge svært viktige.

Oppfølging og trening ifølge dyktig fagpersonell på feltet, som våre helse PT'er eller annet kvalifisert personell, får du et individuelt tilpasset opplegg som passer akkurat deg, uansett nivå og alder. Gjennom studier er det vist at trening i denne tilpassede formen reduserer tap av funksjon, en reduksjon i antall fall og en redusert fallrate med 23 prosent.

Ta kontakt med en av våre helse PT'er eller din treningsfysiolog og hør hvordan de kan hjelpe deg.


Ta kontakt ett fall for tidlig og ikke et fall for sent.


Trond Vasslag

Helse PT for PT Gruppen Norge

Treningsfysiolog innen Fysisk Aktivitet og HelseComentários


bottom of page