VÅRT TILBUD PÅ

MENTAL TRENING

HVA ER MENTAL TRENING?

Mental trening handler om en kontinuerlig og systematisk trening av de mentale ferdighetene for å øke prestasjoner over tid.

 

Det vi kan tilby er en fremoverlent samtale der vi jobber med konkrete verktøy og teknikker. Vi driver målrettet arbeid om å løfte deg i ditt liv.

 

Mental trening er like aktuelt for toppledere, idrettsutøvere, studenter og hverdagshelter. Målet med mental trening er selvledelse, å innta sjefsrollen i eget liv. 

HVORDAN JOBBER VI SAMMEN OM DETTE?

Dine resultater tilsvarer ditt potensiale minus dine distraksjoner. Sammen utfordrer og bevisstgjør vi de tankemønstrene som distraherer deg fra å oppnå de resultatene du drømmer om.

 

Grunnmuren i modellen består av vår filosofi som igjen består  av visjon, verdier og filosofisk overbevisning. Her dypdykker vi i hvem du er, hvem du vil være og hvorfor dette er viktig for deg.

 

Mental trening kan optimalisere din selvrelasjon og prestasjon. 

VÅR FILOSOFI SOM MENTAL TRENRE

Vår mentaltrenerfilosofi: Vi vil være en trygg, varm og lyttende bauta med rom for at folk kan komme med alt i seg.

 

Ved å fokusere på verdiene tillit, takknemlighet og tilstedeværelse er vi overbevist om at vi kan møte og utforske andres og eget uutnyttede potensiale.

Mental trening.jpg

100% ETTER DITT BEHOV

Når du står støtt der du er kan vi rette blikket mot hvor du vil. Innunder målsetting finner vi indre dialog, motivasjon og visualisering. Din indre dialog er narrativet om ditt liv der du er fortellerstemmen.

 

Gjennom en konstruktiv indre dialog kan du bygge motivasjon til å nå dine mål. Visualisering er et verdifullt verktøy der vi ser for oss situasjoner eller emosjoner i bilde/film. 

Gode mål motiverer. Med et sterkt fokus kan du kanalisere viljestyrken din mot det som virkelig betyr noe. Her begynner vi å snakke om selvledelse, å ta føringen i eget liv. Innunder denne delen av modellen jobber vi med selvtillit, din tro på egne ferdigheter i gitte situasjoner, din selvfølelse, din grunnleggende tro på deg selv og din evne til spenningsregulering. Spenningsregulering er evnen til å gire deg opp og ned i  ulike settinger. Det handler om stressmestring, bedre yteevne og kvalitetsrestitusjon. 

 

Det siste elementet i PT-gruppens mentaltreningsmodell er prestasjon. Her jobber vi med hvordan kroppsspråk og kommunikasjon utover påvirker din prestasjonsevne.

VÅRE MENTAL TRENERE