top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor PT Gruppen Norge samler inn og behandler dine personopplysninger. PT Gruppen Norge AS v/Christian Marthinussen er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles. Personvernerklæringen som følger under gir den informasjonen personvernregelverket krever at vi gir i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger. PT Gruppen’s behandling av personopplysninger er i overensstemmelse med gjeldende personvernregelverk.

 

Grunnlag for behandling av personopplysninger
Behandling av personopplysninger er tiltatt når det foreligger et gyldig behandlingsgrunnlag. Vårt behandlingsgrunnlag er i all hovedsak et medlemskap og administrering av de ulike prosessene i sammenheng med dette. Det kreves samtykke av foresatte for å behandle personopplysninger til barn under 16 år.

 

Bruk av personopplysninger
Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne ivareta avtaler med ansatte og innleid personell. Videre for å kunne administrere kundeforhold/medlemskap, samt for å kunne informere om senterets aktiviteter, produkter og tjenester (markedsaktiviteter). 

Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, kontonummer, epostadresse, postadresse og type medlemskap. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv.

 

Utlevering av personopplysninger – bruk av tredjepart
Registrerte personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov som vil ha tilgang til våre personregistre.

Noen prosesser i sammenheng med medlemskapet må vi imidlertid benytte eksterne databehandlere. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta personopplysningssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Disse databehandlerne er:
Hjemmeside / booking app: Wix
Medlemsdatabase: ABEL Technologies
Transaksjoner: NETS/Vipps
Treningsprgram: ABEL

 

Informasjonskapsler
Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over og hvor mye vårt nettsted generelt brukes.

Det finnes to typer informasjonskapsler og den ene lagrer en fil på datamaskinen din over lengre tid. Den andre er en midlertidig informasjonskapsel (session cookie). Slike informasjonskapsler brukes kun den tiden du surfer på nettstedet. Vi bruker begge kapslene. Du kan slette våre informasjonskapsler ved å gå inn på innstillinger på nettleseren, og slette innhold.

 

Lagring av personopplysningene og sletting
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

 

PT Gruppen Norge sletter dine personopplysninger senest etter 6 måneder, og eller når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Lovbestemte regler, som for eksempel data knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser, kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta PT Gruppen sine berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. I henhold til bokføringsloven er vi pliktig til å oppbevare din betalingshistorikk i 5 år.

 

Dine rettigheter
Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting (med mindre vi er forpliktet til å oppbevare opplysningene), begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (eksempelvis trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen, med mindre vi er forpliktet til annet, innen en måned fra den ble avgitt.

Anmodningene kan rettes til vår e-post norge@ptgruppen.no.

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Ta gjerne kontakt på vår e-post norge@ptgruppen.no dersom du har kommentarer, eller ønsker mer informasjon, om vår behandling av dine personopplysninger.

bottom of page