ATLE ARNTZEN

STYREMEDLEM

 

Atle Arntzen er et kjent navn i PT Norge. Etter omstruktureringer i SATS i forbindelse med korona, valgte Arntzen å ta steget ut av kjeden han har jobbet i siden 2007 og satse mer på konsulentvirksomhet, for å dra PT-produktet videre utenfor SATS.

Arntzen har også vært en ivrig forkjemper for høyere utdanningsnivå for PT og kvalitet på PT-produktet generelt, med mål om å profesjonalisere PT-yrket samt øke renomméet til yrket blant befolkningen for øvrig.

Nå er Atle på plass i PT Gruppen Norge som styremedlem og skal hjelpe med selskapets videreutvikling.

Atle Arntzen